پروژه های داخل کشور

شرکت آریا نور در پروژه های مختلف دولتی، پروژه های نیروگاهی بزرگ و پروژه های خورشیدی کوچک فعالیت می کند. در این راستا، انواع مختلفی از خدمات را در مقیاس های مختلف ارزیابی کرده و خدمات طراحی، ساخت، تامین مالی، توسعه و EPC را به مشتریان ارائه میدهد.

شرکت آریا نور توانسته در مدت زمان کوتاهی که از تاسیس آن میگذرد، پروژه های داخلی و خارجی متعددی را به مرحله اجرا برساند که میتوان به موار ذیل اشاره کرد:

    • پروژه 6 مگا وات خورشیدی اردبیل
    • پروژه 1 مگا واتی ازمیر ترکیه
    • پروژه پارکینگ خورشیدی در مجتمع مسکونی 60 کیلو واتی
    • پروژه 2 مگا واتی تبریز
    • پروژه پارکینگ هوشمند شهری به ظرفیت های 100 کیلو واتی در اردبیل- همدان- تبریز

پروژه های خارج کشور

با توجه به تجربه های شرکت آریا نور با کشورهای همسایه و روابط خوب با کشورهای اروپایی، چشم انداز جدیدی برای انجام پروژه های خورشیدی و باد در ایران و کشورهای خارجی ایجاد شده است. در این راستا ما از طریق تجارب و حمایت های موجود، بهترین کیفیت و خدمات را ارائه می دهیم.